Regulamin

 

Zwrot towaru:


Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dn. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Konsument ma obowiązek odesłać zakupiony towar, a przedsiębiorca powinien niezwłocznie, (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy) zwrócić wpłacone pieniądze.  Prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy kupna towaru uzależnione jest od dwóch warunków. Po pierwsze – sprzedający musi być przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem. Po drugie – zakup nie został dokonany w drodze licytacji, kto zapłaci więcej, ale poprzez np. opcję „kup teraz”. Jeśli któryś z tych dwóch warunków nie jest spełniony, to ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obowiązuje.


Poniżej przedstawiamy procedurę zwrotu towaru w naszym sklepie internetowym.
1. Pobierz i wypełnij drukowanymi literami nasz Formularz Zwrotu.
2. Towar odeślij na własny koszt na adres:

CELMAN A.K.C.K. MANULIK S.C.

ul. Chwaszczyńska 170C

81-571 Gdynia

 

3. Do przesyłki dołącz oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT oraz wypełniony formularz zwrotu.
4. Wysyłany do zwrotu towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, zabrudzeń, jest oryginalnie zapakowany i pozbawiony niepożądanych zapachów.
5. Oklejenie oryginalnego opakowania taśmą lub etykietami powoduje jego uszkodzenie i wyklucza możliwość zwrotu całej kwoty zapłaconej za nowy towaru bez wad. Towar należy dodatkowo zabezpieczyć zewnętrznym opakowaniem.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, zwrócona może zostać jedynie kwota adekwatna do aktualnej wartości towaru wynikającej z jego stanu.
7. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki i zostanie przekazany na podane w formularzu konto.
8. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie są odbierane.

9. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument

Spełnienie powyższych warunków jest konieczne aby zwrot towaru był możliwy.

 

Reklamacja towaru:

Poniżej przedstawiamy procedurę reklamacji towaru w naszym sklepie internetowym.
1. Pobierz i wypełnij drukowanymi literami nasz Formularz Reklamacyjny.
2. Towar odeślij na własny koszt na adres:

CELMAN A.K.C.K. MANULIK S.C.

ul. Chwaszczyńska 170C

81-571 Gdynia

 

3. Do przesyłki dołącz oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT oraz wypełniony formularz reklamacyjny.
4. Koszty przesłania reklamowanego produktu do sklepu ponosi kupujący.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z produktem.
6. Reklamacji podlegają wady ukryte produktu wynikające z błędów materiałowych lub procesu produkcyjnego.
7.
Odesłać do reklamacji można towary podlegające wyłącznie wadom ukrytym powstałym z winy producenta.
8. Na wszystkie sprzedawane produkty udzielamy 24 miesięcznej rękojmi.

9. Ogólne Warunki Gwarancji:

1. Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.

2. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia zgodnie
z postanowieniami niniejszej gwarancji.

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży sprzętu (chyba, że opis aukcji stanowi inaczej).

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis.
W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

5. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

6. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia
lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy.

8. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji
lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

9. W przypadku gdy korzystanie z danego sprzętu wymaga określonego pozwolenia
to na kupującym ciąży odpowiedzialność posiadania takiego pozwolenia.

 

10. Gwarancja nie obejmuje:

1. Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy.

2. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile opis w aukcji odpowiada parametrom podanym przez producenta na opakowaniu.

3. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.

4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania
z urządzenia będącego w naprawie.

5. Wad powstałych z niewłaściwego (z punktu widzenia instrukcji obsługi oraz zdrowego rozsądku) użytkowania zakupionych przedmiotów (w tym zatarć silnika w wyniku niewłaściwego użytkowania).

6. Usterek powstałych w wyniku niewłaściwego konserwowania sprzętu lub w przypadku zaniechania konserwowania sprzętu.

7. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji.

8. Odesłać do reklamacji można towary podlegające wyłącznie wadom ukrytym powstałym z winy producenta.

9. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego docierania silnika lub przegrzania go, a także materiały eksploatacyjne.

10. Za materiały eksploatacyjne, które nie podlegają gwarancji uważa się zębatki, akumulatory, silniki, uszczelki, elementy oświetlenia jak również inne części które zużywają się w naturalny sposób podczas eksploatacji.


11. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie są odbierane.

Spełnienie powyższych warunków jest konieczne aby reklamacja towaru była możliwa.

 

Dodatkowe informacje
 

Dostawy na terenie Polski dokonujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej, a wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze. Koszty dostawy zamieszczamy na każdej aukcji, gdyż uzależnione są one od wielkości oraz sposobu pakowania przedmiotu. OBOWIĄZKOWO sprawdzaj zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia zgodności towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, zażądaj od niego sporządzenia protokołu szkód i reklamacji. Bez tego protokołu my nie uwzględnimy Twojej reklamacji!

 

Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, które są zależne od Poczty Polskiej oraz kurierów. Po zrealizowaniu zamówienia instruujemy Cię gdzie i w jaki sposób możesz uzyskać informacje o Twojej przesyłce. Tam również należy najpierw szukać przyczyn opóźnień, a jeśli dalej masz wątpliwości - kontaktuj się z nami.  W przypadku, gdy odmówisz odbioru przesyłki pobraniowej nie unikniesz obciążenia kosztami związanymi z wysyłką. W razie odmowy polubownej propozycji zrekompensowania poniesionych strat, sprawa zostanie zgłoszona do Allegro, a my wystawiamy komentarz negatywny.

 

Wysyłka poza granice RP:

Wysyłamy towar za granicę. Prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów takiej wysyłki. Przy ustalaniu ceny kierujemy się cennikiem poczty polskiej lub kuriera oraz wymaganiami kupującego.

 

 

Przewodnik kupującego:

1. Czy istnieje możliwość zamówienia produktu przez telefon?
Tak, jednak zawsze prosimy dodatkowo o potwierdzenie zamówienia mailowo lub przez sms.

2. Kiedy mogę spodziewać się dostarczenia paczki przez kuriera?
Godziny dostaw kurierskich są zależne od miejsca dostawy. Aby uzyskać informacje o terminie dostawy śledź drogę paczki na stronie www.gls-group.eu Numer paczki powinieneś otrzymać w momencie wysłania jej przez nasz sklep.

3. Kiedy mogę spodziewać się dostarczenia przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską?
Po zrealizowaniu zamówienia otrzymają Państwo maila z numerem nadawczym przesyłki. Po wpisaniu otrzymanego numeru na stronie www.poczta-polska.pl można śledzić aktualny status przesyłki.

 

4. Kupiłem produkt i przelałem pieniądze. Kiedy dostanę przesyłkę?
Zamówienia opłacane zwykłym przelewem bankowym są realizowane dopiero po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie naszego sklepu. W skrajnych przypadkach transfer pieniędzy może trwać nawet kilka dni.

 

5. Chciałbym odebrać towar osobiście – czy jest to możliwe?
Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 po wcześniejszym poinformowaniu nas mailowo lub telefonicznie. W sklepie przyjmujemy płatność wyłącznie gotówką.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel